Biedrība „Vides iniciatīvu centrs” plāno velo – orientēšanās pasākumu, un turpina īstenot iesāktās video filmas uzņemšanu

Biedrības „Vides iniciatīvu centrs” pārstāvji maijā piedalījās biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” tikšanās sanāksmē ar Jēkabpils pašvaldības pārstāvi, jaunatnes lietu speciālisti Lāsmu Skļarsku, lai veicinātu NVO un pašvaldības sadarbības iespējas.

 
Tikšanās laikā apsprieda arī velo-orientēšanās pasākumu Jēkabpils Mežaparkā, kuru projekta „Jēkabpils un apkārtējo novadu sabiedrības saliedēšana un iesaistīšana brīvprātīgo darbā, sakopjot apkārtējo vidi, veidojot tās ilgtspēju un pielāgojot to sabiedrības vajadzībām” aktivitāšu ietvaros kā informatīvā semināra vienu no daļām plāno organizēt „Vides iniciatīvu centrs”. Pašvaldības pārstāve informēja par dažādiem Jēkabpils iedzīvotājiem domātiem pasākumiem vasaras sezonā. Ņemot vērā šo informāciju, biedrība „Vides iniciatīvu centrs” plāno velo-orientēšanās pasākuma aptuveno norises mēnesi.

 
Kā jau iepriekš tika ziņots, 2015.gada projekta plāns paredz izveidot arī informatīvi izglītojošu video filmu par Jēkabpils Mežaparku. „Vides iniciatīvu centrs” pārstāvji jau atkārtoti tikās ar filmas veidotājiem, kas šoreiz sniedza ieskatu video veidošanas gaitā un saskaņoja nofilmētā materiāla atbilstību projekta iecerei. Tikšanās laikā puses vienojās, ka video filma atainos Mežaparka sniegtās iespējas katrā no gadalaikiem, sniedzot vizuālu un informatīvu ieskatu par pieejamajiem vides objektiem. Viens no filmas veidotāju izaicinājumiem būs vizuāli saistoša stāsta izveidošana par brīvprātīgā darba iespējām apkārtējās vides labiekārtošanas darbos un iedzīvotāju aktīvas līdzdarbošanās nozīmes popularizēšana.

 

 

Informāciju sagatavoja
Sintija Klūga
Projekta koordinatore


 

 

Untitled

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.
Līdzfinansē Jēkabpils pilsētas pašvaldība.