Biedrība „Vides iniciatīvu centrs” preses konferencē pirmizrādē demonstrē dokumentālo filmu „Jēkabpils mežs. Cilvēkam. Pilsētai. Iedvesmai.”

IMG_20151210_122421

Divarpus gadu garumā biedrība „Vides iniciatīvu centrs” realizējusi EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta, Lavijas valsts un Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansētu projektu biedrības darbības atbalstam. Ceturtdien, 10.decembrī, notika projekta noslēdzošais pasākums – preses konference, kuras laikā projekta koordinatore Sintija Klūga-Grode informēja par paveikto, kā arī klātesošie varēja vērot projekta laikā uzņemtās dokumentālās filmas „Jēkabpils mežs. Cilvēkam. Pilsētai. Iedvesmai.” pirmizrādi. Filmas veidotājs Mārcis Birste klātesošos iepazīstināja ar tapšana procesu, izjūtām filmējot un intervējot cilvēkus. Filma ietver gan māksliniecisko brīvību, gan izzinošu informāciju, gan informē par projekta aktivitātēm un iedzīvotājus aicina līdziesaistīties dažādās Mežaparka aktivitātēs. „Jēkabpils mežs. Cilvēkam. Pilsētai. Iedvesmai.” būs aplūkojama janvāra mēnesī Jēkabpils Kino mītnē un Jēkabpils Sporta centra organizētajos pasākumos. Plašāka informācija par filmas seansiem tiks precizēta ar afišu un masu mediju starpniecību.
Projekta ietvaros biedrība „Vides iniciatīvu centrs” vairākkārt ir organizējusi Mežaparka uzkopšanas talkas, labiekārtojusi nūjotāju taku, organizējusi veloorientēšanās pasākumu, uzstādījusi norādes zīmes pie Mežaparka vides objektiem, kā arī atjaunojusi āra trenažierus. Padarīto darbu saraksts ir plašs. Projekta darbības laikā ir slēgti vairāk nekā divdesmit brīvprātīgā darba līgumi. Biedrība ir veiksmīgi noslēgusi visas projekta aktivitātes un sasniegusi izvirzīto projekta mērķi – sadarbības un brīvprātīgā darba veidā veicinājusi dažādu Jēkabpils sabiedrības grupu saliedēšanos, kopīgi sakopjot vidi, uzlabojot trenažierus fiziskajām aktivitātēm svaigā gaisā, veicinot cilvēkos izpratni par vides saudzēšanu.
„Vides iniciatīvu centrs” vēlas pateikties visiem projektā iesaistītajiem brīvprātīgajiem un iedzīvotājiem, kas atsaucās projekta aktivitātēm, kā arī projekta partnerim biedrībai „SKN sports”, Jēkabpils pilsētas pašvaldībai un tās darbiniekiem, kas piekrita konsultēt un atbalstīt ar padomu, reģionālajiem uzņēmējiem, kas atbildīgi veica projektā paredzētos darbus, dokumentālās filmas veidotājam un viņa brīvprātīgajiem palīgiem, visiem projekta darbiniekiem, kas neatlaidīgi realizēja projekta gaitu dzīvē! Paldies!
Projektu „Jēkabpils un apkārtējo novadu sabiedrības saliedēšana un iesaistīšana brīvprātīgo darbā, sakopjot apkārtējo vidi, veidojot tās ilgtspēju un pielāgojot to sabiedrības vajadzībām” (2012.EEZ/DAP/MIC/157) administrē Sabiedrības integrācijas fonds.

Agita Pleiko, projekta vadītāja;
Sintija Klūga-Grode, projekta darbības koordinatore

 

Untitled

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Līdzfinansē Jēkabpils pilsētas pašvaldība.