“Vides iniciatīvu centrs” realizē NVO fonda projektu

Untitled

Jūnijā biedrība “Vides iniciatīvu centrs” uzsāka 2020.gada NVO fonda mikroprojektu programmā atbalstītā projekta “Līdzdarbojies vides saudzēšanā – nededzini, bet šķiro!” realizēšanu.

Projekta ietvaros tiks veikts zinātnisko faktos balstīts pētījums par atkritumu dedzināšanas ietekmi uz cilvēku un dabas veselību, Jēkabpils iedzīvotāju aneketēšana par atkritumu šķirošanas paradumiem, zināšanām un pieredzi šķirošanas realizēšanā, kā arī uzskatiem par atkritumu dedzināšanu, tiks organizēts vides kampaņas pasākums veloorientēšanās veidā un arī informatīva kampaņa tradicionālajos un sociālajos medijos. Projekta noslēgumā tiks sagatavota priekšlikumu kopa par atkritumu šķirošanas paradumu uzlabošanas iespējām iedzīvotājiem, izvairoties no vides piesārņošanas, kas tiks iesniegti atkritumu poligona “Dziļā vāda” administrācijai, ar poligonu saistītajām pašvaldībām vai to atkritumu apsaimniekotājiem.

Projekts tiks realizēts līdz 31.oktobrim. Tā kopējā summa ir 7000 eur, ko 100% apmērā sedz programmas finansējums. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Biedrības “Vides iniciatīvu centrs” valdexyz