VISI RESURSI IR IEROBEŽOTI, ARĪ ŪDENS!

iseev

Vēloties dabaszinību un vides aizsardzības tēmu apgūšanu skolēniem padarīt aizraujošāku un daudzveidot mācību procesu, Sociālās inovācijas centrs piedāvā Jums un Jūsu skolēniem izmēģināt papildinātās realitātes tehnoloģiju.

“Papildinātā realitāte vides izglītības jomā” ir Erasmus+ programmas finansēts projekts, kurā nevalstiskās organizācijas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ir izstrādājušas izglītojošos materiālus ar papildinātās realitātes tehnoloģiju iSeeApp, ar kuru palīdzību ieinteresēt bērnus un jauniešus izzināt vides aizsardzības tēmu, rīkoties atbildīgi un domāt inovatīvi.

Kā tas strādā?

  1. Apmeklējiet vietni https://saite.lv/g8pmY 11 , kurā atradīsiet plakātu sēriju. Lejuplādējiet tos un padariet pieejamus (izprintējiet vai pārsūtiet) vides izglītībā strādājošajiem un skolēniem!
  2. Savā viedierīcē lejuplādējiet aplikāciju iSeeApp. Atveriet aplikāciju.
  3. Noskenējiet kādu no plakātos redzamajiem simboliem uz balta fona. Simboli atbilst kādai no izskatītajām tēmām: ūdens patēriņš un piesārņojums, ētiskā patērniecība, ekoloģiskais nospiedums, mākslīgais intelekts, digitālā transformācija, atkritumu šķirošana un ierobežošana, zero waste, zaļās un viedās pilsētas, enerģijas taupīšana, mežu saglabāšana, klimata pārmaiņas.
  4. Izbaudiet pamācošos video un izrunājiet neskaidros jautājumus ar skolēniem!
  5. Lai mēs varētu uzlabot un turināt strādāt pie šada veida materiālu izstrādes, mums nepieciešama jūsu atgriezeniska saite.

Lūgums aizpildīt šeit līdz 20.05.2021 (ieskaitot): https://saite.lv/bvq31 22