Atšifrējam iepakojuma kodu! Pārsvītrots atkritumu konteiners

pārsītrots atkritumu konteiners

atsifrējam iepakojuma kodu-pārsītrots atkritumu konteiners