Biedrība „Vides iniciatīvu centrs” noslēdza līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta „Jēkabpils un apkārtējo novadu sabiedrības saliedēšana un iesaistīšana brīvprātīgo darbā, sakopjot apkārtējo vidi, veidojot tās ilgtspējīgu un pielāgojot to sabiedrības vajadzībām” (2012.EEZ/DAP/MIC/157), turpmāko realizēšanu 2015.gadā. Biedrība „Vides iniciatīvu centrs” 2015.gada plānotās aktivitātēs tiek paredzēts: – atjaunot un uzlabot…

Lasīt vairāk

2014.gadā biedrība „Vidus iniciatīvu centrs” turpināja īstenot projektu, „Jēkabpils un apkārtējo novadu sabiedrības saliedēšana un iesaistīšana brīvprātīgo darbā, sakopjot apkārtējo vidi, veidojot tās ilgtspēju un pielāgojot to sabiedrības vajadzībām” (Nr.2012.EEZ/DAP/MIC/157). 2014. gadā tik realizētas visas plānotās ieceres: 1. Tika organizēta Jēkabpils Mežaparka vides sakopšanas talka; 2. Tika gūta pieredze par…

Lasīt vairāk

Biedrība „Vidus iniciatīvu centrs” turpina īstenot projektu, „Jēkabpils un apkārtējo novadu sabiedrības saliedēšana un iesaistīšana brīvprātīgo darbā, sakopjot apkārtējo vidi, veidojot tās ilgtspēju un pielāgojot to sabiedrības vajadzībām” (Nr.2012.EEZ/DAP/MIC/157). Viena no būtiskākajā projekta aktivitātēm 2014.gadā bija izveidot, Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves orientēšanās karti ar orientēšanās takām un objektu norādēm….

Lasīt vairāk

Biedrība „Vides iniciatīvu centrs” īstenojot projektu, „Jēkabpils un apkārtējo novadu sabiedrības saliedēšana un iesaistīšana brīvprātīgo darbā, sakopjot apkārtējo vidi, veidojot tās ilgtspēju un pielāgojot to sabiedrības vajadzībām” veido orientēšanāskarte ar vides objektu bildēm un aprakstiem Jēkabpils Meža parka teritorijā.   Izveidotā orientēšanās karte kalpos par tūristu ceļvedi Jēkabpils Meža parkā,…

Lasīt vairāk

Biedrība „Vides iniciatīvu centrs” realizējot projektu, „Jēkabpils un apkārtējo novadu sabiedrības saliedēšana un iesaistīšana brīvprātīgo darbā, sakopjot apkārtējo vidi, veidojot tās ilgtspēju un pielāgojot to sabiedrības vajadzībām”, īsteno vairākās aktivitātes. Viena no projekta aktivitātēm ir nūjošanas takas labiekārtošana Jēkabpils Mežaparkā. Biedrība „Vides iniciatīvu centrs” oktobrī izsludināja atklātu cenu aptauju par…

Lasīt vairāk

2014.gada oktobrī biedrība „Vides iniciatīvu centrs” projekta ietvaros, „Jēkabpils un apkārtējo novadu sabiedrības saliedēšana un iesaistīšana brīvprātīgo darbā, sakopjot apkārtējo vidi, veidojot tās ilgtspēju un pielāgojot to sabiedrības vajadzībām” devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ventspili un Liepāju. Ventspilī tika apskatītas brīvdabas trenažieru uzstādīšanas vietas. Biedrības „Vides iniciatīvu centrs” pārstāvji tikās…

Lasīt vairāk

Biedrība „Vidus iniciatīvu centrs” projektā „Jēkabpils un apkārtējo novadu sabiedrības saliedēšana un iesaistīšana brīvprātīgo darbā, sakopjot apkārtējo vidi, veidojot tās ilgtspēju un pielāgojot to sabiedrības vajadzībām” (Nr.2012.EEZ/DAP/MIC/157) izsludina cenu aptauju orientēšanās kartes izveidei. Pakalpojuma priekšmets – orientēšanās kartes maketēšana, vizuālais noformējums, tipogrāfijas izdevumi t u.c. saistītie darbi. Potenciālie pakalpojumu sniedzēji…

Lasīt vairāk

Biedrība „Vidus iniciatīvu centrs” projektā „Jēkabpils un apkārtējo novadu sabiedrības saliedēšana un iesaistīšana brīvprātīgo darbā, sakopjot apkārtējo vidi, veidojot tās ilgtspēju un pielāgojot to sabiedrības vajadzībām” (Nr.2012.EEZ/DAP/MIC/157) izsludina cenu aptauju par nūjošanas takas labiekārtošanas darbiem Jēkabpils Meža parka teritorijā. Pakalpojuma priekšmets – nūjošanas takas apmaļu nostiprināšana ar kokmateriāliem, virskārtas noņemšana…

Lasīt vairāk

Biedrība „Vides iniciatīvu centrs” īstenojot projektu, „Jēkabpils un apkārtējo novadu sabiedrības saliedēšana un iesaistīšana brīvprātīgo darbā, sakopjot apkārtējo vidi, veidojot tās ilgtspējīgu un pielāgojot to sabiedrības vajadzībām” lūdz atsaukties iedzīvotājus, lai izveidotu Jēkabpils Mežaparka orientēšanās karti. Ar šīs kartes palīdzību, pilsētas viesiem būs iespēja pastāvīgi apmeklēt Mežaparku, atklājot „sajūtu takas”…

Lasīt vairāk