26.Septembris, 2013 Biedrība „Vides iniciatīvu centrs” guvusi atbalstu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (EEZ FI) programmā „NVO fonds” apakšprogrammā “Nevalstikso organizāciju darbības atbalsta programma”. Projekta “Jēkabpils un apkārtējo novadu sabiedrības saliedēšana un iesaistīšana brīvprātīgo darbā, sakopjot apkārtējo vidi, veidojot tās ilgtspēju un pielāgojot to sabiedrības vajadzībām” (Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/157) realizēšanai pirmajā…

Lasīt vairāk